პირველკურსელთა რეგისტრაციისათვის საჭირო საბუთების ნუსხა:

1. საშუალო სკოლის ატესტატის დედანი;
2. პირადობის მოწმობის ან პასპორტის დამადასტურებელი ასლი;
3. ჯანმრთელობის ცნობა ფორმა 100;
4. წვევამდელის მოწმობის ასლი (ვაჟებისათვის);
5. 4 პოტოსურათი (3×4 );
6. ფოტოსურათი კომპაქტურ დისკზე (jpg ვერსია);

რეგისტრაციის პერიოდი 3 – 7 სექტემბერი, 2018;
სწავლის დაწყების თარიღი 10 სექტემბერი.

გთავაზობთ იბსუს აკადემიურ კალენდარს 2018-2019 სასწავლო წლისთვის!
https://bit.ly/2A6tFTB

Log In

Create an account