კონტაქტი

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

მისამართი:
0131 დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13კმ. 2, თბილისი, საქართველო
ელ-ფოსტა: contact@ibsu.edu.ge
ტელეფონი: +995 32 2595005 | +995 32 2595008

დეპარტამენტები შიდა ნომრები
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური 190
სტუდენტურ საქმეთა განყოფილება 175
საერთაშორისო ურთიერთობების განყოფილება 133
კარიერის დაგეგმვის სამსახური 157
კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის სამსახური 157
ბიბლიოთეკა 112
კლუბები 174
სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 158
ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი 188
განათლების და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 124
კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტი 161
ენათა სკოლა 118
ტრენინგ ცენტრი 120

საკონტაქტო ინფორმაცია

Log In

Create an account