სიახლეები

ერთიანი ეროვნული გამოცდების განრიგი

გთავაზობთ ერთიანი ეროვნული გამოცდების განრიგის საბოლოო ვერსიას ცვლილებების გათვალისწინებით: 

naec.ge

თარიღი

სესია

საგანი

1-2 ივლისი პირველი და მეორე სესია ქართული ენა და ლიტერატურა
4-5 ივლისი პირველი და მეორე სესია ზოგადი უნარები
6-7 ივლისი პირველი და მეორე სესია ინგლისური ენა
ივლისი პირველი სესია რუსული ენა
ივლისი მეორე სესია ფრანგული ენა
ივლისი მეორე სესია რუსული ენა
ივლისი პირველი სესია გერმანული ენა
12 ივლისი მეორე სესია სამოქალაქო განათლება
14 ივლისი პირველი სესია მათემატიკა
15 ივლისი პირველი და მეორე სესია გეოგრაფია
18 ივლისი პირველი და მეორე სესია ისტორია
19 ივლისი პირველი სესია ლიტერატურა
20 ივლისი პირველი სესია ბიოლოგია
21 ივლისი პირველი სესია სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
21 ივლისი პირველი სესია ქიმია
22 ივლისი პირველი სესია ფიზიკა

Log In

Create an account