თუ გსურთ ჩააბაროთ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში, შემოხაზეთ 064